Fall Technology - Del III

Fall Technology - Del III
sak Technology
Nakbob del III

Leksjonsforberedelse for LGS i 2015
"Rollen fremover ..."
rolle
Sekvensen av caseteknikken rull frem

1. trinn frem (vist over med høyre)
2. Støtt med venstre håndflate på bakken
3. Rull over høyre arm og høyre skulder
4. Slå av med venstre arm under rullingen
Teknisk betydning av høyden
Energi er evnen til å utføre arbeid.
Epot = mgh, som betyr at den potensielle energien i kroppen med massen m og gravitasjonsakselerasjonen g = 9,81m / s2 er proporsjonal med høyden på fallet h.
Energi kan transformeres fra potensiell energi til kinetisk energi, og omvendt.
oppgave
1. Beregn Epot mens du står (høyde navlen)
2. Tenk på hvorfor 100% av energien ikke kan konverteres, og hvorfor skader oppstår når energien ikke kan omdirigeres.
3. Hvordan kan risikoen for skader minimeres med økende teknologi?
4. Øv rollen fra forskjellige høyder :-)Jens Schimmel
5. Dan Hapkido (Silent Stream)
2. Dan Kummooyeh
1. Dan Gongkwon Yusul